1. HOME
  2. /
  3. Pro zákazníky
  4. /
  5. Reklamace a vratky

Reklamace a vratky Coloray

Reklamace

Prodávající poskytuje na nabízené výrobky dvanáctiměsíční záruku. Tato lhůta platí ode dne dodání výrobku zákazníkovi.
Prodávající dodá návod k montáži výrobku. Nedodržení pokynů vylučuje možnost reklamace výrobku.
Kupující je povinen neprodleně poté, co zjistil, že poskytnutá služba není v souladu se smlouvou, podat písemnou reklamaci na e-mailovou adresu: coloray@coloray.cz
Podkladem pro reklamaci nesmí být nepatrné odchylky dodaného výrobku od výrobku nabízeného na internetových stránkách. Za nepodstatné odchylky se považují drobné barevné rozdíly, drobné rozdíly ve formátu, typu a kvalitě podkladu. Těmto odchylkám se nelze ve výrobním procesu vyhnout a barevné rozdíly mohou vyplývat z nastavení monitoru uživatele. Nelze také reklamovat způsob rozdělení materiálu, pokud Kupující nenavrhl netypické rozdělení při zadávání objednávky.
Prodávající je povinen projednat reklamaci ve lhůtě 14 dnů od data jejího nahlášení.
Pokud se zjistí, že dodané zboží není v souladu se smlouvou, tzn. má vadu snižující jeho hodnotu nebo užitnou hodnotu, anebo bylo zboží vydáno v neúplném stavu, má Kupující právo požadovat, aby byl výrobek uveden do stavu souladného se smlouvou, a to bezplatnou opravou, výměnou výrobku za nový, nebo pokud taková možnost neexistuje, vrácením zaplacených prostředků za objednávku.
Prodávající má právo od zákazníka požadovat vrácení vadného zboží.
Reklamace se vztahují pouze a výhradně na zboží ve stavu, v jakém bylo doručeno.
Škody vyplývající z nesprávného nebo nesouladného se smlouvou jednání nejsou základem pro uplatnění nároků vůči Prodávajícímu.


Vrácení

Naše výrobky nejsou výrobky předem připravené a skladované, pokud výrobek nesplňuje vaše očekávání, kontaktujte nás! Pokusíme se to napravit. Spokojenost našich zákazníků je naší prioritou!