Právo na odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jeho převzetí a to bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy Kupující převzal poslední Zboží nebo kdy Kupuijícího uvedená třetí osoba je jiná než dopravce a která převzala poslední zboží.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení smlouvy by měl Kupující informovat o této skutečnosti Prodávajícího (Český tisk s.r.o., Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, tel. +420 225 379 377) a informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným oznámením.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je třeba zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu Prodávajícího (coloray@coloray.cz) a to před uplynutím lhůty 14 dnů ode dne doručení zboží. Vzor příslušného oznámení naleznete na konci těchto obchodních podmínek

4. Prodávající nenese náklady na dopravu spojené s vrácením zboží Kupujícím v důsledku odstoupení od smlouvy.

5. Zboží musí být vráceno a to nejpozději do 14 dnů od podání oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresa pro vrácení:

Paxy - Piga
ul. Vratimovská 681/80
71900 Ostrava – Kunčice

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

1. V případě odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí veškeré platby přijaté od Kupujícího. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit náklady spojené s doručením objednaného zboží a to až do výše odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy dostupného v dané nabídce.

2. Vrácení peněz se provádí pomocí stejných platebních metod, které byly použity Kupujícím v původní transakci, pokud se Kupující a Prodávající nedohodnou jinak.

3. Prostředky budou vráceny nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy. Vrácení platby může být pozdrženo, dokud Kupující neobdrží zboží nebo dokud nebude Kupujícímu poskytnut doklad o jejím odeslání zpět, podle toho, v závislosti na tom co nastane dříve.

4. Kupující je rovněž zodpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění závad, vlastností a fungování zboží.

5. Právo na odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího je vyloučeno v případě že:

-smlouvy, jejichž předmětem plnění je neprefabrikované zboží vyrobené podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,

-smlouvy, jejichž předmětem plnění je zboží dodané v zapečetěném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů a to pokud byl obal po dodání otevřen.

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Kliknutím stáhnete

(Tento formulář je nutné vyplnit a odeslat pouze v případě odstoupení od smlouvy)

– Příjemce: Paxy - Český tisk s.r.o., Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava – Kunčice

– Oznamuji že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:..

– Datum objednání:.

– Číslo objednávky (z oznámení o provedení nákupu).

– Jméno a příjmení Kupujícího

– Adresa Kupujícího (doručení zboží)

– Datum oznámení o odstoupení od smlouvy

– Číslo bankovního účtu pro vrácení peněžité částky

– Důvod vrácení Zboží (vyberte číslo z níže uvedeného seznamu)*

– Podpis Kupujícího (pouze v případě, že je formulář zaslán v písemné formě).

Důvod vrácení zboží*:

1 - nelíbí se mi

2 - špatná kvalita

3 - nesprávný rozměr

4 - popis zboží neodpovídá doručenému zboží

5 - bez důvodu

Informaci o odstoupení od smlouvy je nutné zaslat prostřednictvím e-mailu na následující adresu coloray@coloray.cz

Urychlí to celý proces vrácení peněžité částky.