Právo na odstoupení od smlouvy

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy jste převzali poslední zboží nebo kdy vámi uvedená třetí osoba, jiná než
dopravce, převzala poslední zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (tel. +420 556 674 622 ) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy ve formě výslovného
prohlášení (například dopis zaslaný poštou, faxem nebo elektronickou poštou).

Ke splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, abyste nám před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zaslali informaci o uplatnění příslušejícího vám práva.

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme všechny platby, které od vás obdržíme, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného způsobu doručení, jiného než je
nejlevnější obvyklý způsob doručení, který nabízíme), a to neprodleně, a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit vaše právo na odstoupení od této smlouvy.
Vrácení platby provedeme stejným platebním způsobem, který jste použili při původní transakci, ledaže jste výslovně souhlasili s jiným řešením. Každopádně nebudete hradit žádné poplatky v souvislosti s tímto vrácením.
Vrácení platby můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zboží nebo dokud nám nebude doručen doklad o jeho odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.

Zboží nám prosím zašlete zpět neprodleně, ale v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je splněna, pokud zboží odešlete před uplynutím 14denní lhůty. Nneneseme náklady spojené s vrácením zboží. Nesete pouze odpovědnost za snížení hodnoty zboží vyplývající z jeho užívání jiným způsobem, než je to nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování zboží.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy je vyloučeno v těchto případech:

smluv, ve kterých je předmětem plnění neprefabrikované zboží, vyrobené podle specifikace spotřebitele
nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
smluv, ve kterých je předmětem plnění zboží dodané v zapečetěném obalu, které po otevření obalu nelze
vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen.

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:
(formulář vyplňte a zašlete pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)
– Adresát: Olzalogistic -Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín, tel. +420 556 674 622
– Já / my(*) tímto informuji/informujeme(*) o mém/našem odstoupení od kupní smlouvy následujícího zboží(*) smlouvy
o dodání následujícího zboží(*) smlouvy o dílo spočívající v provedení následujícího zboží(*)/o poskytování následujících
služeb(*)
– Datum uzavření smlouvy(*) / převzetí(*)
– Jméno a příjmení spotřebitele(ů)
– Adresa spotřebitele(ů)
– Podpis spotřebitele(ů) (pouze v případě, že je formulář zasílán v papírové verzi)
– Datum
(*) Nehodící se škrtněte.