Návody k montáži

POKYNY PRO LEPENÍ LATEXOVÝCH A VINYLOVÝCH FOTOTAPET

Fototapety lateksowe

 

 

NÁSTROJE, KTERÉ POTŘEBUJETE:

PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK PRO TAPETY

NŮŽ NA TAPETY, LEPIDLO NA TAPETY

MĚRKA A TUŽKA, PAPÍROVÉ UTĚRKY / HOUBIČKA

VODOVÁHA NEBO MOTOUZ A ZÁVAŽÍ

 

LEPIDLO:

Pro tapety NA PAPÍROVÉM PODKLADU doporučujeme LEPIDLO METYLAN SPECIAL INSTANT určené pro vinylové tapety a silný papír.
Pro tapety NA VLIESOVÉM PODKLADU doporučujeme LEPIDLO METYLAN DIRECT GLUE pro vliesové tapety.
Lepidlo METYLAN v tubě se používá k lepení okrajů tapety.
Lepidlo by mělo být používáno podle pokynů a doporučení výrobce.

PŘÍPRAVA STĚNY:

Na svěží a hladké stěně (pokryté hladkou povrchovou vrstvou nebo sádrokartonovou deskou) připravte podklad speciální základní nátěrovou barvou nebo zředěným lepidlem. Nechte uschnout. Po zhotovení základního nátěru stěn se doporučuje počkat 2 týdny, než budou stěny dokonale suché.
Tip: aby tapeta byla správně nalepena, nezapomeňte na stěně označit tužkou svislé čáry. Můžete k tomu použít například nitě se závažím na konci, která puštěna seshora označují svislou čáru úplně dolů.

LEPENÍ FOTOTAPETY:

 1. Zkontrolujte, zda vaše tapeta odpovídá vaší objednávce, zkontrolujte velikost a přizpůsobení dílů. Pokud je produkt vadný, je třeba tuto skutečnost nahlásit před aplikací tapety!
 2. Připravte bezpečné místo pro rozložení fototapety, a to jejím umístěním potištěnou stranou k zemi. Nejlepší je to udělat na čistém a suchém materiálu – např. na prostěradle.
 3. Naneste lepidlo na fototapetu, důkladně jej namažte a rovnoměrně zakryjte. Je velmi důležité aplikovat lepidlo na všechny okraje.
 4. Očistěte ruce od lepidla. Počkejte přibližně 5 minut, než se tapeta nasaje. Během této doby fototapeta nabobtná, což může způsobit, že se díl fototapety rozšíří. Přestože je materiál vysoce kvalitní, namočený materiál maximálně je náchylný na mechanická poškození. Buďte opatrní!
 5. NENALEPUJTE CELOU FOTOTAPETU HNED. Začněte aplikovat seshora přitlačením dolů a zbavte se zároveň puchýřů. K přitlačení používejte pouze ověřené nástroje. Nejlepší je použít gumový váleček. Za žádných okolností byste neměli fototapetu přitlačovat rukou nebo hadříkem, protože vytlačování puchýřů bude nerovnoměrné a povede k nerovnostem nebo k poškození fototapety.
 6. Po asi 15 minutách od začátku lepení vyhlaďte fototapetu válečkem. Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby byly hrany dobře přitlačeny ke stěně. Odstraňte přebytečné lepidlo jemně navlhčeným hadříkem, houbičkou nebo papírovým ručníkem.

POKYNY PRO LEPENÍ FOTOTAPET MAGIC STICK

Magic Stick

 

 

NÁSTROJE, KTERÉ POTŘEBUJETE:

PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK PRO TAPETY

NŮŽ NA TAPETY

MĚRKA A TUŽKA, PAPÍROVÉ UTĚRKY / HOUBIČKA

VODOVÁHA NEBO MOTOUZ A ZÁVAŽÍ


Aplikace fototapety ColoRay MagicStick zhotovené ze samolepicího materiálu se provádí bez kapky lepidla. Postačí pomoc pouze jedné osoby, abyste ji mohli pohodlně namontovat. Kdykoli budete chtít, můžete ji odlepit, aniž byste se museli obávat poškození povrchu a samotného výtisku, a poté ji znovu přilepit na stejném nebo jiném místě. Uchovejte papír, na kterém byla fototapeta dodána. Po odlepení od zdi ji můžete znovu přemístit, svinout, schovat a použít pro zvláštní příležitosti.
PŘED ZAHÁJENÍM APLIKACE:
Než začnete nanášet fototapetu, měli byste správně připravit lepený povrch. Musí být hladký, čistý a suchý. Pokud se vyskytují úbytky, vyplňte je a poté vyrovnejte povrch. Na dobu aplikace fototapety odstraňte ze stěny podlahové lišty, hřebíky, vypínače světla a elektrické kontakty. Ujistěte se, že stěna nebyla dříve natřena latexovou barvou. Přilepení tapety na latexovou barvu může způsobit, že se odlepí. Tapeta funguje nejlépe na stěnách pokrytých sádrovou omítkou nebo na sádrokartonu. V obou případech musí být na stěně nejprve proveden základní nátěr a poté je třeba počkat, až vyschne.
PŘÍPRAVA STĚNY:
Na svěží a hladkou stěnu (pokrytou hladkou povrchovou vrstvou nebo sádrokartonovou deskou) zhotovte základní nátěr speciální základní nátěrovou barvou nebo zředěným lepidlem. Nechte uschnout. Po zhotovení základního nátěru stěn se doporučuje počkat 2 týdny, než budou stěny dokonale suché.
 1. Na bezpečném a pohodlném místě rozprostřete čisté a suché noviny, listy papíru, fólii nebo jiný materiál. Umístěte na něj celou fototapetu s potištěnou stranou nahoru. Ujistěte se, že výrobek odpovídá vaší objednávce a nemá žádné vady. Pro fototapetu v jednotlivých dílech (proužcích) zkontrolujte, zda do sebe proužky zapadají a tvoří souvislý celek.
 2. Na předem připravené stěně označte tužkou pomocnou čáru v místě, kde bude probíhat okraj fototapety. K tomu použijte vodováhu nebo provázek se závažím.
 3. Nyní můžete začít lepit fototapetu. Začněte od shora a věnujte pozornost svislici. Pomocí stěrky vyhlazujte lepený materiál (směrem shora dolů). Váš pomocník by měl v tu dobu přidržovat a natahovat jednotlivý díl fototapety a současně odlepovat papír, který chrání lepidlo. Nezapomeňte, že fototapetu vždy lepíme zleva doprava.
 4. V případě fototapety s několika jednotlivými díly postupujte obdobně tak, že nalepíte každý další proužek. Pokuste se přesně přizpůsobit hrany jednotlivých dílů. Přebytečnou fototapetu můžete odříznou nožem na tapety.

POKYNY PRO LEPENÍ LAMINOVANÝCH FOTOTAPET A SAMOLEPEK BUBBLESFREE

Fototapeta laminowana

 

 

NÁSTROJE, KTERÉ POTŘEBUJETE:

technika za mokra

STĚRKA Z PLSTĚ

OSTŘIKOVAČ

PROSTŘEDEK NA MYT NÁDOBÍ

PAPÍROVÉ UTĚRKY

technika na sucho

STĚRKA Z PLSTĚ

ODMAŠŤOVAČ

NĚKDO, KDO VÁM POMŮŽE

 
TECHNIKA ZA MOKRA Vztahuje se na povrchy, jako je například sklo, kov, nábytek, glazura, domácí spotřebiče, plasty. Technika za mokra usnadňuje aplikaci a umožňuje opravit polohu samolepky.
 1. Nalijte vodu do ostřikovače a malé množství prostředku na mytí nádobí.
 2. Očistěte přesně místo, kde se má nálepka nacházet.
 3. Přizpůsobte nálepku k povrchu potištěnou stranou nahoře. Poté hodně postříkejte lepený povrch.
 4. Ohněte asi 5 cm podkladového papíru a rovnoměrně ho zahněte. Nastříkejte lepicí vodou část nálepky. Odlepený fragment přilepte jeho vyhlazením stěrkou a vytlačte bubliny vody a vzduchu.
 5. Odstraňte další fragmenty papíru postřikem lepicí strany nálepky a poté přilepte vyhlazováním nálepky stěrkou.
 6. Vyhlaďte úplně nálepku stěrkou, odstraňte všechny bubliny a osušte ji ručníkem. Hotovo
TECHNIKA NA SUCHO Vztahuje se na povrchy, jako je například sádrová omítka, stěny a povrchy, na které nelze aplikovat vodu.
 1. Připravte polepený povrch. Očistěte přesně místo, kde se má nálepka nacházet.
 2. Pokud montujete nálepku na svislý povrch, začněte aplikaci shora. V ostatních případech nezáleží na tom, na které straně začnete lepit výtisk.
 3. Rozevřete nálepku na čistém a suchém povrchu s potištěnou stranou nahoře. Pokud se nálepka skládá z několika prvků, rozevřete je všechny.
 4. Přiložte nálepku rovně na povrch. Odlepte 20–50 cm materiálu a poté podkladový papír srolujte dolů. Lepený fragment vyhladíme stěrkou a vytlačíme vzduchové bubliny.
 5. K montáži nálepky větší velikosti jsou zapotřebí dvě osoby: jedna by měla vyhlazovat stěrkou nalepený fragment, zatímco druhá by měla natáhnout díl nálepky navinováním podkladového papíru.

 

Návod na LED zrcadla


1. Položte zrcadlo na stabilní a rovnou povrch.
2. Vyčistěte, odmastěte a osušte povrch zrcadla tam, kde budete přilepovat závěsy.
3. Odstraňte ochrannou fólii z lepících kovových závěsů.
4. Přilepte závěsy na suchý a odmastěný povrch zrcadla.
5. Pozor: 100% pevnost závěsu je až po 24 hodinách od jeho přilepení. Počkejte 24 hodin, než pověsíte zrcadlo na určené místo.
6. Změřte vzdálenost mezi středy předem přilepených závěsů.
7. Označte na zdi naměřenou vzdálenost a ve značených místech vrtákem vytvořte otvory a vložte hmoždinky.
8. Háčky přišroubujte šrouby, které jsou součástí balení.
9. Připojte napájecí kabely k transformátoru.
10. Zrcadlo pověste, opatrně je nasouvaje shora. Hotovo!

Návod na zrcadla/ zrcadla s podkladem/ s tiskem


1. Položte zrcadlo do vybrané polohy (svisle nebo vodorovně) na stabilní a rovný povrch.
2. Vyčistěte, odmastěte a osušte povrch zrcadla tam, kde budete přilepovat závěsy.
3. Odstraňte ochrannou fólii z lepících kovových závěsů.
4. Přilepte závěsy na suchý a odmastěný povrch zrcadla, dodržujte rovnoměrný odstup (asi 6 cm) od okraje zrcadla.
5. Pozor: 100% pevnost závěsu je až po 24 hodinách od jeho přilepení. Počkejte 24 hodin, než pověsíte zrcadlo na určené místo.
6. Odstraňte ochrannou fólii z lepících pěnových distančníků.
7. Přilepte distančníky na suchý a odmastěný povrch zrcadla, dodržujte rovnoměrný odstup (asi 6 cm) od okraje zrcadla.
8. Změřte vzdálenost mezi středy předem přilepených závěsů.
9. Označte na zdi naměřenou vzdálenost a ve značených místech vrtákem vytvořte otvory a vložte hmoždinky.
10. Háčky přišroubujte šrouby, které jsou součástí balení.
11. Zrcadlo pověste, opatrně je nasouvaje shora. Hotovo!

Návod na zrcadla s rámem MDF


Jak připravit zrcadlo k montáži?
1. Položte zrcadlo do vybrané polohy (svisle nebo vodorovně) na stabilní a rovný povrch.
2. Vyčistěte, odmastěte a osušte povrch zrcadla tam, kde budete přilepovat závěsy.
3. Odstraňte ochrannou fólii z lepících kovových závěsů.
4. Přilepte závěsy na suchý a odmastěný povrch zrcadla, dodržujte rovnoměrný odstup (asi 6 cm) od okraje zrcadla.
5. Pozor: 100% pevnost závěsu je až po 24 hodinách od jeho přilepení. Počkejte 24 hodin, než pověsíte zrcadlo na určené místo.
6. Změřte vzdálenost mezi středy předem přilepených závěsů.
7. Označte na zdi naměřenou vzdálenost a ve značených místech vrtákem vytvořte otvory a vložte hmoždinky.
8. Háčky přišroubujte šrouby, které jsou součástí balení.
9. Zrcadlo pověste, opatrně je nasouvaje shora. Hotovo!

  

NÁVOD K MONTÁŽI ROLET